0906.800.096     fb.com/ieihsu

Chương trình

Đào tạo ngắn hạn

Các khóa học kỹ năng từ 2 đến 18 tháng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đào tạo doanh nghiệp

Chương trình thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

IELTS Warrior

Chương trình anh ngữ giúp học viên tự tin chinh phục kỳ thi IELTS.

Hoa Sen Plus

Chương trình đạo tạo thế hệ sinh viên có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Executive MBA

Chương trình Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh.

Global Mobility

Chương trình học tập, trao đổi, giao lưu quốc tế dành cho sinh viên Hoa Sen.

Đăng ký nhận tin