Course

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN

Thời lượng: 400 giờ (16 tháng)

 

Chương trình Chuyên viên Phân tích Dữ liệu lớn (Big Data) 400 giờ gồm hai phần: Phần cơ bản cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết (hệ cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server, các kỹ thuật phân tích dữ liệu nâng cao trên Excel, lập trình Java, hệ điều hành Linux) để người học có thể tiếp tục những kiến thức chuyên sâu ở phần 2, với nội dung liên quan đến thao tác phân tích dữ liệu lớn với Apache Hadoop cùng các công cụ trong hệ sinh thái của nó.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC 

Khóa học phù hợp với sinh viên khối ngành Kỹ thuật, Viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc những cá nhân yêu thích và muốn làm việc trong lĩnh vực Phân tích Dữ liệu lớn (Big Data) – một trong những ngành nghề có sức hút lớn trong kỷ nguyên Chuyển đổi số.

 

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT DƯỢC

 • - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ và lập trình thao tác dữ liệu với T-SQL
 • - Các kỹ thuật phân tích dữ liệu chuyên sâu trên Excel
 • - Lập trình hướng đối tượng Java
 • - Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux
 • - Apache Hadoop cùng các công cụ như HBase, Hive, Storm/Spark, Sqoop…

 

VĂN BẰNG

 • Professional Diploma in Digital Transformation – Big Data (do Học viện Công nghệ thông tin NIIT, Ấn Độ) cấp sau khi đạt bài thi Module Test.
 • Chứng nhận hoàn thành khóa học (các module phần 1 – Kiến thức cơ sở) do trường Đại học Hoa Sen cấp.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phần 1: Kiến thức cơ sở

 • - RDBMS Essentials & T-SQL Programming
 • - Advance Excel Tools and Techniques for Analyzing Data
 • - Programming in Java
 • - Fundamentals of Linux Operating System

Phần 2: Kiến thức về Dữ liệu lớn (Big Data)

 • - Hadoop, Hbase, Hive, Storm/Spark, Sqoop

 

 

GIẢNG VIÊN

Giảng viên giàu kinh nghiệm do học viện NIIT tuyển chọn, là các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT với nhiều kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm giảng dạy cùng với phương pháp giảng dạy đầy sáng tạo LACC từ NIIT.

 

CÁC DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

 • - Sinh viên được hỗ trợ học tập qua cố vấn học tập, thư viện
 • - Được sử dụng các dịch vụ học tập trực tuyến từ NIIT như Reference Reading links, Discussion Forums, Practice Tests…
 • - Được tham gia các hoạt động nghiên cứu, giao lưu, hội thảo…

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • - Chuyên viên Phân tích Dữ liệu lớn
 • - Chuyên viên Cơ sở dữ liệu
 • - Lập trình viên Java

 


Đăng ký