0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Quản trị Nhân sự

Quản trị Nhân sự

Quản trị Nhân sự

GIỚI THIỆU

- Khoá học cung cấp cho người học kiến thức căn bản quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Vận dụng kiến thức đã học để phân tích và giải quyết các tình huống quản lý nhân sự đơn giản trong thực tế

- Khoá học cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp; hướng dẫn người học thiết kế sơ đồ cơ cấu tổ chức, lập bảng hoạch định nhân sự, phân tích và giải quyết các tình huống quản lý nhân sự đơn giản trong thực tế.

- Khoá học cũng cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về các quy trình hoạt động chức năng trong công việc quản lý nhân sự như Quy trình tuyển dụng, Động viên, Đào tạo và Phát triển, Xây dựng hệ thống lương thưởng phúc lợi, Quan hệ lao động.

- Sau khi học xong, người học có thể trở thành một nhân viên nhân sự trong doanh nghiệp, và có thể học chuyên sâu các chức năng trong hoạt động quản lý nhân sự

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

102 giờ (3 tháng)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chương trình phù hợp cho mọi đối tượng mong muốn tìm hiểu, trang bị kiến thức tổng quan của nghề Quản trị Nhân sự.

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

-  Hiểu rõ các kiến thức căn bản về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

-  Nắm vững ý nghĩa các quy trình hoạt động chức năng trong quản lý nhân sự doanh nghiệp

-  Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích và giải quyết các tình huống quản lý nhân sự đơn giản trong thực tế.

-  Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

-  Giảng viên là Giám đốc nhân sự/Trưởng phòng Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển có kinh nghiệm thực tế và khả năng sư phạm tốt

-  Chương trình được giảng dạy trên cơ sở kết hợp hợp lý và chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành các tình huống thực tế tại các doanh nghiệp giúp người học hiểu rõ kiến thức, bản chất công việc giúp người học hòa nhập nhanh và làm việc hiệu quả.

-  Tư vấn xây dựng và hỗ trợ phát triển năng lực của từng cá nhân.

-  Được tham gia trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các chuyên viên Quản trị cấp cao thông qua buổi giao lưu, chia sẻ về nghề Quản trị Nhân sự.

-  Chương trình luôn được cập nhật theo sát tình hình Quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp.

BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ

Chứng nhận “Quản trị Nhân sự“ do trường Đại học Hoa Sen cấp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp chương trình Quản trị nhân sự, người học có thể làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính trong và ngoài nước với các vị trí như:

-  Nhân viên phòng nhân sự

-  Trợ lý trưởng phòng nhân sự

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

HỌC PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  (30 giờ)

1

 Tổng quan vai trò của nhân sự trong tổ chức

2

  Xây dựng sơ đồ tổ chức công ty

3

  Xây dựng hệ thống cấp bậc trong công ty

4

  Lập kế họach nhân sự, tìm hiểu quy trình quản lý nhân sự

5

 Văn hóa doanh nghiệp

6

Đánh giá học phần

HỌC PHẦN 2: TUYỂN DỤNG (21 giờ)

1

  Xây dựng bảng mô tả công việc & tiêu chuẩn chức danh

2

  Xây dựng kênh tìm kiếm nhân sự

3

4

5

 Xây dựng vị trí tuyển dụng, nguồn ứng viên

 Xây dựng tiêu chí sàng lọc ứng viên

 Thiết kế bảng quảng cáo tuyển dụng

6

7

8

9

 Xây dựng quy trình tuyển chọn ứng viên

 Thiết kế phương pháp tuyển chọn

 Thiết kế bảng câu hỏi trong tuyển chọn

 Thiết kế bảng đánh giá ứng viên

10

 Đánh giá học phần

HỌC PHẦN 3: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN (24 giờ)

1

 Tổng quan quy trình phát triển nhân viên

2

  Xây dựng bảng đánh giá thành tích nhân viên

3

 Hướng dẫn xây dựng quy trình đào tạo nhân viên và các bước thực hiện

4

 Xây dựng kế hoạch đào tạo

5

 Đánh giá học phần

HỌC PHẦN 4:TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI (24 giờ)

1

 Xây dựng bảng tính lương Gross-Net

2

 Xây dựng thang bảng lương và thiết lập bảng báo cáo hàng tháng

3

 Xây dựng quản lý ngân sách tiền lương & phúc lợi

4

 Xây dựng các chính sách khen thưởng

5

 Tìm hiểu pháp lý liên quan đến lao động

6  Xây dựng các chính sách, nội quy kỷ luật lao động
7  Đánh giá học phần
Đăng ký học
Lịch khai giảng
18:00-21:00 15/03
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin