Course

GIỚI THIỆU

Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, các kỹ năng về tạo, định dạng, trình bày cấu trúc một sổ tính Excel với nhiều bảng tính, sử dụng các tính năng đồ họa như hình vẽ, hình ảnh, lưu đồ, biểu đồ để biểu diễn dữ liệu. Người học có khả năng định dạng và thực hiện tính toán trên các biểu mẫu, báo cáo ngân sách, báo cáo tài chính, thực hiện thống kê, phân tích dữ liệu. Chương trình cung cấp đầy đủ kiến thức để người học có đủ năng lực thi lấy chứng chỉ Microsoft Office Specialist for Excel 2013 sau khi hoàn thành khóa học.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo và ôn tập thi chứng chỉ MOS MS Excel 2013: 34 giờ

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chương trình được thiết kế dành cho mọi đối tượng mong muốn:

 • Sử dụng thành thảo, bài bản các chức năng và công cụ của Excel để nâng cao hiệu quả công việc.
 • Thực hiện tính toán trên các biểu mẫu, báo cáo ngân sách, báo cáo tài chính, thực hiện thống kê, phân tích dữ liệu.

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi hoàn thành khóa học học viên có khả năng:

 • Tạo và quản lý sổ tính gồm nhiều bảng tính
 • Nhập, định dạng, quản lý dữ liệu cho ô và dãy ô
 • Tạo và định dạng bảng biểu
 • Định dạng dữ liệu có điều kiện
 • Thực hiện các thao tác tính toán và sử dụng các hàm trong Excel
 • Sắp xếp và lọc dữ liệu với những yêu cầu nâng cao
 • Thêm các đối tượng đồ họa như: hình vẽ, hình ảnh, lưu đồ, biểu đồ


ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

 • Được hỗ trợ thực hiện bài kiểm tra thử MOS- Excel
 • Sau khi hoàn thành khóa học người học có đủ khả năng thi lấy chứng chỉ Microsoft Office Specialist for Office Excel 2013 do Microsoft cấp có giá trị toàn cầu và vô thời hạn
 • Giảng viên có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với Excel
 • Phương pháp giảng dạy sinh động, các ví dụ mang tính thực tiễn cao


BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ

Người học phải tham gia tối thiểu 80% thời lượng khóa học và hoàn thành kỳ thi cuối khóa sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học “Chuyên viên Microsoft Excel 2013”


NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Part 1: Create and Manage Worksheets and Workbooks                

1.       Create Worksheets and Workbooks

2.       Navigate in Worksheets and Workbooks

3.       Format Worksheets and Workbooks

4.       Customize Options and Views for Worksheets and Workbooks

5.       Configure Worksheets and Workbooks  for Distribution

Part 2: Manage Data Cells and Ranges

1.        Insert Data in Cells and Ranges

2.        Format Cells and Ranges

3.        Summarize and Organize  Data

Part 3: Create Tables

1.     Create and Manage Tables

2.     Manage Table Styles and Options

3.     Filter and Sort a Table

Part 4: Perform Operations with Formulas and Functions

1.     Summarize Data by using Functions

2.     Perform Conditional Operations by using Functions

3.     Format and Modify Text by using Functions

Part 5: Create Charts and Objects

1.     Create Charts

2.     Format Charts

3.     Insert and Format Objects


Đăng ký