Course

KHÓA HỌC PRE - BIG DATA (PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN)

Thời lượng: 15 GIỜ

Để đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, con người cần có sự chuẩn bị kỹ năng và tay nghề mới khi nhân loại bước vào quá trình kết hợp giữa thế giới thực, thế giới ảo và thế giới sinh vật. Những công nghệ mới ra đời sẽ dẫn đến việc tồn tại hàng loạt kho dữ liệu khổng lồ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau mà giới chuyên môn gọi là Big Data. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn, với quy mô vượt quá khả năng nắm bắt và xử lý của các công cụ phần mềm truyền thống trong khoảng thời chấp nhận. Big Data còn là tập hợp các kỹ thuật và công nghệ đòi hỏi cách tích hợp mới nhằm khám phá những giá trị tiềm ẩn to lớn từ những tập hợp dữ liệu lớn, đa dạng và phức tạp.

Các khóa học về Big Data đang được triển khai để theo kịp xu hướng mới nhất của công nghệ thời 4.0 và tại Trung tâm Đào tạo ĐH Hoa Sen, học viên quan tâm Big Data khi đăng ký sẽ được tặng khóa học "Lập trình Java" trong 15 giờ. Đây là nền tảng kiến thức về lập trình hướng đối tượng, môn học tiên quyết cho khóa học Big Data.

THỜI GIAN HỌC

 • Chương trình khai giảng 22/05/2017
 • Thời gian học vào 18h,  T3 & T5 mỗi tuần.
 • Thời lượng: 15 giờ

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin năm III.

YÊU CẦU KIẾN THỨC

Có hiểu biết cơ bản về tin học văn phòng & internet. Đã học một ngôn ngữ lập trình

GIÁO TRÌNH & PHẦN MỀM

Học viên khi tham gia khóa học sẽ được cung cấp tài liệu từ giảng viên.

ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

 • - Hiểu về dữ liệu lớn, hệ sinh thái Hadoop
 • - Nắm vững cơ bản ngôn ngữ lập trình Java đáp ứng việc phát triển ứng dụng BigData trong Hadoop.

ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Đánh giá theo thang điểm 10 (mười)

 • - Chuyên cần: 20% (tham dự tối thiểu 80% thời lượng khóa học).
 • - Thực hành: 80%.

 

BẰNG CẤP

 • - Học viên phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng khóa học
 • - Chứng chỉ hoàn tất khóa học do trường Đại học Hoa Sen cấp.

PHẦN MỀM VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

 • Phần cứng (chỉ dành cho giảng viên demo):
 • - CPU: Quad Core Processor (VT-x or AMD-V support recommended), 64-bit
 • - RAM: 8 GB RAM
 • - HDD: còn trống 20 GB
 • Phần mềm:
 • - Windows 7+, Mac OS X 10.10+, Ubuntu 14.04+ hoặc CentOS 6+ VirtualBox 5+.
 • - Eclipse IDE
 • - Java (JDK) phiên bản 7/8.
 • - Apache Hadoop/MapReduce

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung

Số giờ

I. Big Data

 -  Big Data là gì?

 -  Các đặc trưng của Big Data (3 V’s)

 II. Nền tảng cho các hệ thống Big Data và lập trình

 -  Lập trình hướng đối tượng trong Java. 

 -  Một số khái niệm & cấu trúc dữ liệu Java dùng trong lập trình Hadoop

 -  Hệ sinh thái Hadoop

 -  Hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn - Hệ thống tập tin phân tán Hadoop (HDFS)

 -  Cơ chế xử lý dữ liệu MapReduce

 -  Demo chương trình đơn giản dùng MapReduce trên Hadoop

15


Đăng ký