Course

Thời lượng: 27 giờ

  1. Giới thiệu chương trình

Khóa học sẽ đem đến những kiến thức và kỹ năng thực tế liên quan đến các nghiệp vụ văn phòng thường gặp tại môi trường công sở chuyên nghiệp, nhằm tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả làm việc cao nhất.

  1. Đối tượng học

Chương trình phù hợp với các bạn trẻ yêu thích công việc hành chính văn phòng, với vai trò là Admin, thư ký hoặc trợ lý.

  1. Kiến thức và kỹ năng đạt được

Cung cấp những kiến thức hữu ích liên quan đến công tác văn thư lưu trữ, tổ chức và sắp xếp các hoạt động thường gặp trong môi trường văn phòng hiện đại thông qua các bài tập xử lý tình huống làm việc thực tế.

  1. Văn bằng

Học viên sau khi hoàn tất khóa học được cấp Chứng chỉ “Kỹ năng và nghiệp vụ hành chính chuyên nghiệp” của Trường Đại học Hoa Sen.

  1. Nội dung chương trình đào tạo

Khóa học sẽ đem đến những kiến thức và kỹ năng thực tế liên quan đến các nghiệp vụ văn phòng như:

 -  Cách tổ chức và sắp xếp không gian làm việc hiệu quả;

 -  Các bước quan trọng để tổ chức cuộc họp;

 - Các phương pháp quản lý thời gian làm việc;

 - Lưu trữ và bảo quản hồ sơ, dữ liệu;

 - Cách tổ chức các chuyến công tác trong và ngoài nước;

 - Những hoạt động giao tiếp, lễ tân, văn thư thường gặp trong môi trường công sở…

  1. Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể tự tin đảm nhiệm các công việc liên quan đến nghiệp vụ thư ký điều hành văn phòng hoặc trợ lý hành chính nhân sự tại các công ty trong và ngoài nước.


Đăng ký