Course

Thời lượng: 21 giờ

  1. Giới thiệu chương trình

Khóa học cung cấp những nghiệp vụ và kỹ năng quan trọng mà dân văn phòng cần có để giao tiếp cũng như làm việc hiệu quả với đồng nghiệp, khách hàng lẫn đối tác.

  1. Đối tượng học

Khóa học phù hợp với những bạn trẻ đang đảm nhiệm vị trí Thư ký, Chuyên viên Hành chính văn phòng, Chuyên viên Sale, Chuyên viên Chăm sóc khách hàng…

  1. Kiến thức và kỹ năng đạt được

Cung cấp những kỹ năng và kiến thức liên quan đến soạn thảo văn thư theo chuẩn ISO 5966, trình bày thư tín, các dạng thức biểu mẫu hành chính, hợp đồng, email giao dịch… phù hợp với từng đối tượng giao tiếp cụ thể.

  1. Văn bằng

Học viên sau khi hoàn tất khóa học được cấp Chứng chỉ “Soạn thảo văn bản chuyên nghiệp” của Trường Đại học Hoa Sen.

  1. Nội dung chương trình đào tạo

Khóa học cung cấp các mảng nghiệp vụ liên quan đến:

 -  Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản theo chuẩn ISO 5966;

 -  Các chuẩn chung trong trình bày văn bản hành chính thường gặp;

 -  Kỹ thuật viết thư tín bằng công thức RIPPA;

 -  Cách thức giao tiếp hiệu quả qua email…

  1. Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin đảm nhiệm các công việc liên quan đến nghiệp vụ soạn thảo văn thư với vai trò của người Thư ký điều hành chuyên nghiệp, Chuyên viên Chăm sóc khách hàng, Chuyên viên Marketing hoặc Trợ lý Hành chính nhân sự tại các công ty trong và ngoài nước.

 


Đăng ký