Khóa học Lịch khai giảng
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
  • Ngày 24-07-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00-21:00, Tối thứ 2, 4, 6)
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
  • Ngày 17-07-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, thứ 2,4,6)
Quản trị Nhân sự
  • Ngày 22-07-2019 tại Số 8 - Nguyễn Văn Tráng, Q1 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp
  • Ngày 22-07-2019 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (18:00-21:00, thứ 2 đến thứ 6)
  • Ngày 19-08-2019 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (08:00-16:00, thứ 2 đến thứ 6)
Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data
  • Ngày 15-07-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:30 - 20: 30, Thứ 2,4,6)
Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS
  • Ngày 29-07-2019 tại 93 Cao Thắng, Quận 3 (08:00-10:00 ( thứ 2-4-6))
  • Ngày 10-09-2019 tại 93 Cao Thắng, Quận 3 (18:00 - 21:00 (ba, năm))
Chuyên viên Social Media Marketing
  • Ngày 22-07-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data 400 giờ
  • Ngày 09-09-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:30 - 20:30, Thứ 2,4,6)