0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Lịch khai giảng

Khóa học Lịch khai giảng Địa điểm
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
 • 21-09-2021
 • 18:00 - 21:00 (ba, năm)
Học online Đăng ký
 • 20-09-2021
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
Học online Đăng ký
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
 • 06-09-2021
 • 18:00 - 21:00, thứ 2,4,6
Học Online Đăng ký
 • 29-09-2021
 • 18:00 - 21:00, thứ 2,4,6
Học Online Đăng ký
Thư Ký Y Khoa Chuyên Nghiệp
 • 27-09-2021
 • 18:00 - 21:00 (Lịch học cả tuần theo thời khóa biểu)
Học online các môn HK1 Đăng ký
 • 27-09-2021
 • 07:00-16:30 (Lịch học cả tuần theo thời khóa biểu)
Học online các môn HK1 Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing
 • 27-09-2021
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
Học online Đăng ký
Khóa học EPS Excel & PowerPoint nâng cao
 • 21-08-2021
 • Lớp luyện thi MOS - 8:30 - 11:00 (thứ bảy, chủ nhật)
Học Online Đăng ký
 • 30-08-2021
 • MOS - Word - 18:00 -21:00 (Thứ 2-4-6)
Học Online Đăng ký
 • 14-09-2021
 • 18:00 -21:00 (Thứ 3-5)
Học Online Đăng ký
Luyện thi chứng chỉ IELTS
 • 24-08-2021
 • 18:00 - 20:00 (ba, năm, bảy) - Cấp độ Foundation
Học online Đăng ký
 • 09-08-2021
 • 16:00 - 18:00 (hai, tư, sáu) - Cấp độ Foundation
Học online Đăng ký
 • 21-08-2021
 • 8:30-11:30 (bảy, chủ nhật) - Cấp độ IELTS B1
Học online Đăng ký
 • 16-08-2021
 • 18:00 - 20:00 (hai, tư, sáu) - Cấp độ IELTS B1
Học online Đăng ký
 • 16-08-2021
 • 8:00 - 10:00 (hai, tư, sáu) - Cấp độ Foundation
Học online Đăng ký
 • 30-09-2021
 • 18:00 - 20:00 (ba, năm, bảy) - Cấp độ IELTS B2
Học online Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 03-10-2021
 • 9:00 - 16:00 (chủ nhật)
Học online Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 27-09-2021
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
Học online Đăng ký
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HIỆU QUẢ
 • 17-09-2021
 • Tối thứ 6 hằng tuần (18h00 - 21h00)
Học Online Đăng ký
Đăng ký nhận tin