0906.800.096      fb.com/iiehsu        

HSU TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VIRTUAL INTERNSHIPS CHO SINH VIÊN

HSU TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VIRTUAL INTERNSHIPS CHO SINH VIÊN

Vừa qua, Viện Hoa Sen Academy - trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức Lễ ra mắt các khóa học và Lễ ký kết hợp tác doanh nghiệp tại trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng. Trong đó, HSU đã ký kết hợp tác với Virtual Internship Partners Limited cho mục tiêu thực hiện các chương trình trải nghiệm việc làm toàn cầu, giúp sinh viên - những người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ phát triển sự nghiệp ở môi trường quốc tế của họ. Đây được xem là bước tiến lớn trong mục tiêu đẩy mạnh trải nghiệm sinh viên sống động và môi trường đào tạo chuẩn quốc tế của Hoa Sen.

Hình thức Virtual Internship đáp ứng xu hướng thị trường lao động, sự thích nghi đối với bối cảnh hiện tại của thế giới (chuyển sang mô hình làm việc từ xa, trực tuyến). Nhằm mang lại cho các bạn SV có những trải nghiệm việc làm mới mẻ, chuyên nghiệp, rút ngắn khoảng cách các môi trường đào tạo toàn cầu.

Ông Alexander Ward, Foundation Partnerships Manager của Virtual Intership Partners Limited

Virtual Internship (VI) đã đi tiên phong cho việc lập trình mô hình thực tập thực tế ảo, phát triển chương trình toàn diện và thiết lập cấu trúc để đảm bảo kết quả của người tham gia. VI không hạn chế về số lượng, thời gian, không gian địa lý, giúp kết nối các thực tập sinh và nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, VI còn đẩy mạnh việc đào tạo thông qua chương trình giảng dạy về Kỹ năng làm việc nhóm, Hội thảo bằng hình thức Webinar ...

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen ký kết hợp tác với Alexander Ward, Foundation Partnerships Manager của Virtual Intership Partners Limited

Sự kiện Lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Hoa Sen và Virtual Internship cho thấy HSU luôn tiên phong trong xu hướng giáo dục hiện đại, tạo nên đẳng cấp của một trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Với sự hợp tác chặt chẽ đó, sinh viên và học viên là đối tượng được nhiều lợi ích nhất khi có vô số cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp và dễ dàng tham gia ngay vào thị trường lao động.

Đây không chỉ là bước đi chiến lược phù hợp với sự phát triển của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, quốc tế hóa như hiện nay mà còn hứa hẹn giải quyết bài toán nhân sự chất lượng cho thị trường lao động.

----------------------------------

HSU ORGANIZED VIRTUAL INTERNSHIPS PROGRAM FOR STUDENTS

Recently, Hoa Sen Academy - Hoa Sen University held the launching ceremony of courses and the signing ceremony of business cooperation at the headquarters of Nguyen Van Trang. In particular, HSU has signed a cooperation agreement with Virtual Internship Partners Limited for the purpose of implementing global job experience programs, helping students - young people pursue their dreams of developing a career in an international environment. This is considered a big step in Hoa Sen's goal of promoting a vibrant student experience and international standard training environment.

Virtual Internship form responds to labor market trends, adapts to the current context of the world (moving to a remote, online working form) in order to bring students new and professional job experiences, shortening the distance between global training environments.

Virtual Internship (VI) has pioneered virtual reality internship programming, developed a comprehensive program, and established a structure to ensure participant outcomes. VI is not limited in quantity, time, geographical space, helping to connect interns and employers. In addition, VI also promotes training through the teaching program on teamwork skills, Webinar conference…

The event of the cooperation signing ceremony between Hoa Sen University and Virtual Internship shows that HSU is always a pioneer in the modern educational trend, creating the level of a multi-major and multi-disciplinary university. With that close cooperation, students and trainees are the beneficiaries when they have countless opportunities for career experience and easily enter the labor market. This is not only a strategic step in line with the development of Vietnamese education in the current context of integration and internationalization, but also promises to solve the problem of quality human resources for the labor market.

Đăng ký nhận tin